Amber Riverside
Không gian sống lý tưởng cho mọi gia đình
Chiết khấu
Amber Riverside
Không gian sống lý tưởng cho mọi gia đình
Chiết khấu

Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật

NHỮNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC THU THẬP

Các loại dữ liệu cá nhân sau đây liên quan đến bạn có thể được thu thập:
 • Chi tiết liên lạc – thông tin liên quan đến tên, nơi ở và ngày sinh, số an sinh xã hội, địa chỉ, số điện thoại, số điện thoại di động, địa chỉ email.
 • Sở thích – thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi về sở thích của bạn, bao gồm các sản phẩm bạn quan tâm.
 • Dữ liệu cá nhân khác – thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi liên quan đến ngày sinh, trình độ học vấn hoặc tình hình nghề nghiệp của bạn (ví dụ: khi bạn tải lên Sơ yếu lý lịch của mình trong khu vực cá nhân ).
 • Sử dụng trang web (Dữ liệu Điều hướng) – thông tin về cách trang web sử dụng, mở hoặc chuyển tiếp thông tin liên lạc của chúng tôi, bao gồm thông tin được thu thập bởi. Ví dụ về loại dữ liệu này là địa chỉ IP hoặc tên miền của máy tính được sử dụng bởi người dùng kết nối với trang web, URI ( Định danh tài nguyên đồng nhất) của các tài nguyên được yêu cầu.

CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Công ty thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:
 • Nhân dịp ký kết một hoặc nhiều hợp đồng với Công ty;
 • Nếu bạn truy cập trang web để sử dụng các tính năng của nó;
 • Nếu bạn liên hệ với chúng tôi để yêu cầu hỗ trợ;
 • Nếu các công ty và / hoặc đối tác kinh doanh khác chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi một cách hợp pháp.
Nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân thay mặt cho người khác, bạn phải đảm bảo trước rằng các bên liên quan đã đọc Thông báo về Quyền riêng tư này. Vui lòng giúp chúng tôi cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào.

MỤC ĐÍCH NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Việc xử lý dữ liệu cá nhân phải được hợp pháp hóa bằng một trong các điều kiện pháp lý được quy định bởi luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân, như được mô tả bên dưới.
 • Xử lý cho mục đích tiếp thị để đáp ứng nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn các khuyến mại cũng phù hợp với sở thích của bạn
 • Chuyển dữ liệu của bạn cho mục đích tiếp thị cho các bên thứ ba cộng tác với Công ty để đáp ứng nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn các khuyến mại phù hợp với sở thích của
 • Xử lý cho các mục đích tiếp thị liên quan đến các dịch vụ / sản phẩm tương tự như các dịch vụ / sản phẩm mà bạn yêu cầu
 • Thiết lập và thực hiện các mối quan hệ hợp đồng và các nghĩa vụ do hậu quả, bao gồm bất kỳ thông tin liên lạc nào liên quan đến dịch vụ (ví dụ: để xử lý các yêu cầu hỗ trợ
 • Quản lý hoạt động và mục đích của việc này liên quan chặt chẽ đến quyền truy cập vào trang Web
 • Tuân thủ các yêu cầu ràng buộc pháp lý để thực hiện nghĩa vụ pháp lý, các quy định hoặc quy định của cơ quan tư pháp, cũng như để bảo vệ quyền trước tòa.

CÁCH CHÚNG TÔI GIỮ BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Công ty sử dụng nhiều biện pháp bảo mật để cải thiện việc bảo vệ và duy trì tính bảo mật, tính toàn vẹn và khả năng truy cập của dữ liệu cá nhân của bạn. Trong trường hợp xử lý dữ liệu bằng các công cụ CNTT, và đặc biệt với việc sử dụng e-mail, chủ sở hữu vì mục đích thống kê và để theo dõi việc nhận và đọc chính xác thông tin liên lạc do các bên quan tâm gửi, sẽ chèn một số thẻ vào cùng một thông tin liên lạc cho phép xác minh việc nhận, đọc tin nhắn và xác minh bất kỳ liên kết nào được lựa chọn bởi bên quan tâm.
Tất cả dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ trên các máy chủ an toàn của chúng tôi (hoặc các bản sao giấy bảo mật) hoặc của các nhà cung cấp hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi , đồng thời có thể truy cập và sử dụng được theo các tiêu chuẩn và chính sách bảo mật của chúng tôi (hoặc các tiêu chuẩn tương đương dành cho các nhà cung cấp hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi).

CHÚNG TÔI GIỮ THÔNG TIN CỦA BẠN BAO LÂU

Chúng tôi chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để đạt được các mục đích mà chúng được thu thập hoặc cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào khác có liên quan. Do đó, nếu dữ liệu cá nhân được xử lý cho hai mục đích khác nhau, chúng tôi sẽ giữ dữ liệu đó cho đến khi mục đích dài hạn chấm dứt, tuy nhiên chúng tôi sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích đó nữa mà thời gian lưu giữ đã hết hạn.
Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu thông tin chỉ cho những người cần sử dụng nó cho các mục đích có liên quan.
Dữ liệu cá nhân của bạn không còn cần thiết hoặc không còn là điều kiện tiên quyết hợp pháp để bảo tồn dữ liệu đó, sẽ được ẩn danh không thể phục hồi (và theo cách này có thể được lưu trữ) hoặc bị phá hủy một cách an toàn.

VỚI AI CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được truy cập bởi các nhân viên được ủy quyền hợp lệ, cũng như các nhà cung cấp bên ngoài, với tư cách là người xử lý dữ liệu, những người cung cấp hỗ trợ cho việc cung cấp dịch vụ.
Đặc biệt, để thực hiện một phần lớn hoạt động kinh doanh của mình, Công ty cũng tìm đến các công ty bên ngoài, các chuyên gia / nhà tư vấn / kỹ thuật viên mà Công ty đã ký kết các thỏa thuận cụ thể, chẳng hạn như:
 • Hiệu suất của các dịch vụ xử lý và truyền dữ liệu hoặc trong các dịch vụ CNTT nói chung;
 • Tiến hành cài đặt, bảo trì và cập nhật các biện pháp can thiệp nhằm đảm bảo hoạt động tối ưu của thiết bị, hệ thống và quy trình;
 • Thực hiện các hoạt động thẩm định, kiểm toán, xác nhận ngân sách, tư vấn chuyên môn và hỗ trợ khách hàng;
 • Thực hiện các hoạt động kiểm soát, sửa đổi và chứng nhận;
 • Thực hiện lưu trữ dữ liệu và giao tiếp / tài liệu về mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, cộng tác viên và những người được giao nhiệm vụ khác;
 • Thực hiện các hoạt động hỗ trợ khách hàng (tổng đài / bàn trợ giúp, v.v.);
 • Việc phát hiện mức độ hài lòng của khách hàng;
 • Việc tổ chức và quản lý các sáng kiến khuyến mại (bao gồm bất kỳ hoạt động giải thưởng, cuộc thi, v.v.), nhằm vào khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng, được kích hoạt theo yêu cầu của người đó.

QUYỀN CỦA BẠN TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ DỮ LIỆU VÀ QUYỀN KHIẾU NẠI CỦA BẠN VỚI SỰ CHO PHÉP CỦA GIÁM SÁT

Trong những điều kiện nhất định, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi:
 • Bản sao dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi (cái gọi là tính di động),
 • Việc chỉnh sửa dữ liệu thuộc quyền sở hữu của chúng tôi,
 • Việc hủy bỏ bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi không còn bất kỳ cơ sở pháp lý nào để xử lý,
 • Phản đối việc xử lý nếu luật hiện hành yêu cầu
 • Việc rút lại sự đồng ý của bạn, trong trường hợp việc xử lý dựa trên sự đồng ý;
 • Giới hạn của cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong giới hạn được quy định bởi luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Việc thực hiện các quyền này phải tuân theo một số ngoại lệ nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng (ví dụ: phòng ngừa hoặc xác định tội phạm) và lợi ích của chúng tôi (ví dụ: duy trì bí mật nghề nghiệp). Trong trường hợp bạn thực hiện bất kỳ quyền nào đã nói ở trên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm xác minh rằng bạn có quyền thực hiện quyền đó và chúng tôi sẽ trả lời, theo quy định, trong vòng một tháng.